Rreth nesh


LORE MEDICAL GROUP është formuar nga një ekip ekspertësh dhe ka si objektiv kryesor sigurimin dhe shitjen e pajisjeve mjekësore spitalore, elektromjekësore, ambulancat dhe materiale consumi.

LORE MEDICAL GROUP ka një strukturë të rëndësishme operative, me staf të kualifikuar që e lejon atë të përgjigjet shpejt dhe në mënyrë profesionale gjithë kërkesave të tregut me çmime konkuruese.

Tipari kryesor që na dallon është padyshim besueshmëria dhe korrektësia në kryerjen e aktiviteteve tona.

Cilësia është e garantuar me produktet e prodhimit Evropian dhe bashkohorë që bëjnë të mundur te kemi materiale të sigurta dhe funksionale.

Kompetencës profesionale i shtohen njohuri të shkëlqyera dhe përvojë në sistemin ligjor, duke siguruar standardet më të larta të kërkuara të cilësisë.

Rezultati është një kompani që operon në çdo kohë me seriozitet dhe profesionalizëm per të siguruar besueshmërinë në të gjitha produktet dhe shërbimet e saj.